სხივური თერაპია

საქართველოში ერთადერთი უახლესი სხივური თერაპიის აპარატით Halcyon by Varian

გაიგე მეტი

PET-CT 
( Discovery 710)

ოქროს სტანდარტად აღიარებული პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი

გაიგე მეტი